Dr. Öğr. Üyesi SALİHA BAYKAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SALİHA BAYKAL

T: (0282) 250

M sbaykal@nku.edu.tr

W sbaykal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2007-2012
Tez: Çocukluk çağı başlangıçlı obsesif kompulsif bozukluk tanılı çocuk ve ergenlerin kilinik ve nöropsikolojik özelliklerinin incelenmesi (2011)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EGE TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EGE TIP PR.
Öğrenim Yılları: 1996-2002
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DEKANLIK BÖLÜMÜ
2017-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI
2016-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAYKAL S., BATAR B., NALBANTOĞLU A., ALBAYRAK Y., HANCI H., POTAS N., DURANKUŞ F., BEYAZYÜZ M., KARABEKİROĞLU K. M. Z., Altered methyltetrahydrofolate reductase gene polymorphism in mothers of children with attention deficit and hyperactivity disorder, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, vol. 88, pp. 215-221, 2019.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. CEYLAN G., BAYKAL S., KARABEKİROĞLU K. M. Z., TEKİN A., Dikkat ve öğrenme bozukluklarında WISC-R alt testleri ile psikiyatrik semptom gruplar arası ilişki, Cukurova Medical Journal, vol. 43, pp. 785-791, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. SAPMAZ D., BAYKAL S., AKBAŞ S., The Clinical Features of Comorbid Pediatric Bipolar Disorder in Children with Autism Spectrum Disorder, Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 48, pp. 2800-2808, 2018.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
4. BAYKAL S., KARAKURT M. N., The Effect of Atomoxetin Use in the Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder on the Symptoms of Restless Legs Syndrome: A Case Report., Clinical Neuropharmacology, 2017.
Vaka Takdimi SCI-Expanded
5. BEYAZYÜZ M., KÜFECİLER T., BULUT L., ÜNSAL C., ALBAYRAK Y., SOYDAŞ AKYOL E., BAYKAL S., KULOĞLU M. M., Hashimoto K., Increased serum levels of apoptosis in deficit syndrome schizophrenia patients a preliminary study, Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. ALBAYRAK Y., ALTINDAĞ E., BEYAZYÜZ M., BAYKAL S., YAMAN M. E., KULOĞLU M. M., A Left Temporal Arachnoid Cyst in a Patient with Early OnsetSchizophrenia, Journal of Clinical Medicine Research Updates, 2015.
Vaka Takdimi AHCI
7. ALBAYRAK Y., SOYDAŞ AKYOL E., BEYAZYÜZ M., BAYKAL S., KULOĞLU M. M., Neurological soft signs might be endophenotype candidates for patients with deficit syndrome schizophrenia, Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. BAYKAL S., KARABEKİROĞLU K. M. Z., ŞENSES A., KARAKURT M. N., ÇALIK T., YÜCE M., Neuropsychological and Clinical Profiles of Children and Adolescents Diagnosed with Childhood Obsessive Compulsive Disorder, Noro Psikiyatri Arsivi, vol. 51, pp. 334-343, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. YÜCE M., GÜNER Ş. N., KARABEKİROĞLU K. M. Z., BAYKAL S., KILIÇ M., SANCAK R., KARABEKİROĞLU A., Association of Tourette syndrome and obsessive compulsive disorder with allergic diseases inchildren and adolescents a preliminary study, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. PAZVANTOĞLU O., ALPTEKİN AKER A., KARABEKİROĞLU K. M. Z., AKBAŞ S., SARISOY G., BAYKAL S., ZABUN KORKMAZ I., ALKAN PAZVANTOĞLU E., BÖKE Ö., ŞAHİN A. R., Neuropsychological Weaknesses in Adult ADHD CognitiveFunctions as Core Deficit and Roles of Them in Persistenceto Adulthood, Journal of the International Neuropsychological Society, 2012.
Özgün Makale SSCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BEYAZYÜZ M., BEYAZYÜZ E., ALBAYRAK Y., BAYKAL S., GÖKA E., Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeylerinin Baı Tanı Grupları Sosyodemografik Özellikler ve Benlik Saygısı ile İlişkisi, Yeni Symposium, 2015.
Özgün Makale
2. Şenses A., Akbaş S., BAYKAL S., Karakurt M. N., Hırsızlık Suçuna Sürüklenmiş Erkek Ergenlerin Psikiyatrik Tanı Dağılımları ve Nöropsikoloji Özellikleri, Adli Tıp Dergisi, 2014.
Özgün Makale
3. BAYKAL S., KARABEKİROĞLU K. M. Z., ŞENSES A., KARAKURT M. N., ÇALIK T., YÜCE M., Çocukluk çağı başlangıçlı obsesif kompulsif bozukluk tanılı çocuk ve ergenlerde klinik ve nöropsikolojik özelliklerin incelenmesi, Nöropsikiyatri Arşivi, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. Pazvantoğlu O., Akbaş S., SARISOY G., BAYKAL S., Zabun Korkmaz I., KARABEKİROĞLU K. M. Z., BÖKE Ö., DEHB Tanılı Çocukların Ebeveynlerinde DEHB ile İlişkili Bazı Sorunlu Yaşam Olayları, Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2014.
Özgün Makale
5. KARAKURT M. N., KARABEKİROĞLU K. M. Z., YÜCE M., BAYKAL S., ŞENSES A., Neuropsychological Profiles of Adolescents with Bipolar Disorder and Adolescents with a High Risk of Bipolar Disorder, Turkish Journal of Psychiatry, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. Pazvantoğlu O., KARABEKİROĞLU K. M. Z., SARISOY G., BAYKAL S., ZABUN KORKMAZ I., AKBAŞ S., BÖKE Ö., ŞAHİN A. R., Erişkin DEHB ve bağlanma biçimi ilişkisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. Karakurt M. N., KARABEKİROĞLU K. M. Z., AKBAŞ S., BİLGİCİ B., KILIÇ M., ŞENSES A., BAYKAL S., BÖKE Ö., Dikkat Eksikli i ve Hiperaktivite Bozuklu u olan Çocuklarda Semptomlarile Serum Demir ve Ferritin Seviyeleri Aras ndaki liflki, Nöropsikiyatri Arflivi, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. BAHÇE Z., BÖKE Ö., ŞAHİN A. R., ARIK A. C., GÜZ H., SARISOY G., BAYKAL S., Obsesif kompulsif bozukluğun eşlik ettiği şizofreni hastalarında yaşam kalitesi ve işlevsellik, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BEYAZYÜZ M., ALBAYRAK Y., BAYKAL S., Gebelik ve Emzirme Döneminde Antidepresan İlaçlarKlinik Karar Verme Rehberi, Yayın Yeri: Müka Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., 2016.
Bilimsel Kitap
2. BAYKAL S., Bebek Ruh Sağlığı 0 4 yaş Temel Kitabı, Bölüm: Aşırı Dürtüsellik ve Saldırganlık, Yayın Yeri: Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları no:6, Editör: Koray KARABEKİROĞLU, 2012.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KARABEKİROĞLU K. M. Z., GÜNER Ş. N., BAYKAL S., KILIÇ M., SANCAK R., YÜCE M., Association of Tourette syndrome and obsessivecompulsivedisorder with allergic diseases in children and adolescents: a preliminary study, IACAPAP 20. World Congress (21.06.2012-25.06.2012).
2. BAYKAL S., KARABEKİROĞLU K. M. Z., YÜCE M., ÇALIK T., Neuropsychological and Clinical Profiles of Children and Adolescents Diagnosed with Childhood Obsessive Compulsive Disorder., IACAPAP 20.World Congress (21.06.2012-25.06.2012).
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BAYKAL S., AYDIN H., TAKA AYDIN U., NALBANTOĞLU A., MERİÇLİ M., 13q12.3q13.3 Microdeletion In A Patient Wıth Autistic Spectrum Disorder And Develepmontal Delay: A Case Study And Short Rewiew Of Literature, 27.Turkish Child And Adolescent Psychiatry Congress (10.05.2017-13.05.2017).
2. BAYKAL S., KARAKURT M. N., MAHMUT Ç., KARABEKİROĞLU K. M. Z., MERİÇLİ M., Associations Between Symptom Profile In Children Wıth Autism Spectrum Disorder And Caregiver Burden, Anxiety And Depression, 27. Turkısh Child And Adolescent Psychiatry Congress (10.05.2017-13.05.2017).
3. BAYKAL S., Gelişimsel Fenomenoloji-Özgüven, 17. Ergen Günleri (06.12.2012-08.12.2012).
4. YILDIRIM Z. G., ŞAHİN S., KARABEKİROĞLU K. M. Z., KARAKURT M. N., ŞENSES A., BAYKAL S., SAPMAZ D., BABADAĞI Z., TURLA A., AYDIN B., Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismarın Psikiyatrik Sonuçları: 590 Olgunun Sonuçları, 22. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (24.04.2012-27.04.2012).
5. KARAKURT M. N., AKBAŞ S., KARABEKİROĞLU K. M. Z., TAŞDEMİR G. N., BAYKAL S., ŞENSES A., Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Semptomlar İle Serum Demir Ve Ferritin Seviyeleri Arasındaki İlişki, 20. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi (25.04.2010-28.04.2010).
6. BAYKAL S., KARABEKİROĞLU K. M. Z., AKBAŞ S., TOZAN Z. G., Psikiyatrik Semptomlar İle Başlayan Glionöronal Tümör: Bir Olgu Sunumu, 20.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (25.04.2010-28.04.2010).
Editörlükler
1. Namık Kemal Tıp Dergisi, Yayın Yeri: Dijital yayın, Yrd. Editör.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklar ve Annelerinde Metilentetrahidrofolat Redüktaz Gen Polimorfizminin İncelenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 06.06.2016-Devam Ediyor.
2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Orexin, Nöropeptid Y, Ghrelin Düzeylerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.03.2016-Devam Ediyor.